İcra Ve İflas Hukuku

Avukat Nazime Kalan icra hukuku alanında alacağın tahsili ve icra uyuşmazlıklarının    çözülmesinde müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuzca; çek, senet, fatura ve bilumum ispatlanabilir alacakların takibini uzman bir ekiple gerçekleştirmektedir. Alacağın tahsilini amaçlayan icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul (araç eşya vb), gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki bulunan hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Araştırmalar neticesinde elde edilen kayıtlar icra kanalıyla satış suretiyle alacaklar tahsil edilebilmektedir.

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. İcra Hukuku Hizmetlerimizden biri de gerektiği takdirde haciz işlemi gerçekleştirmek, menkul ve gayrimenkullerin satışı ile icra alacağının borçludan tahsilini sağlamaktır. Ayrıca alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işleri de tarafımızca yürütülmektedir.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • Alacağın Tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
  • İflas Erteleme
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ve borçluların hak ve alacaklarına uygulanan haciz işlemlerinin  mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı gibi ihtilafların çözümü; borçlunun haczedilen malları üzerindeki hacizleri kaldırılması

İcra İflas Hukuku kapsamında Uygulamada sıkça karşılaşılan konulardan olan

Eşinin rızası alınmadan İcrada kefil olan veyahut icra borcuna taahhüt verilmesi;

Bu gibi durumlarda Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu 2020/2971 Esas ve 2020/2990 tarihli kararında; Eşinin rızası olmadan icrada başka bir kişinin borcuna kefil olarak imza atan veya mevcut borcu taksitli olarak veya yekün bişr şekilde belirli bir tarihte ödeyeği beyan eden (yani taahhüt veren) kişinin verdiği taahhüt GEÇERSİZDİR. Aynı şekilde borca kefil olan kişinin de kefilliği geçersizdir.