Miras Hukuku

Miras Hukukuna Tabi Davalarda, daha önce sitemizde yer alan konu başlıklarına bağlı olarak ; intikal , tapu iptal tescil gibi konular yanında veraset ilamı alınması, mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmesi iptali ve tescili davaları, terekenin korunmasına ilişkin davalar  gibi çeşitlik arz eden tüm konularda avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusu gibi spesifik konularda da sizlere yardımcı olmaktadır. 

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek
 • Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali)
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları
 • Mirasın reddine dair davalar
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası
 • Terekenin taksimi davası
 • Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları
 • Tenkis davası
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası