Ticaret Hukuku

Ticari faaliyetlerin faili bireyler veya kurumlar açısından büyük öneme sahip olması bu konuda uğranılan zararların da büyük ölçüde ve geri dönülemez sonuçlar niteliğinde olmasına sebep olabilir.

Ticari faaliyetlerin faili bireyler veya kurumlar açısından büyük öneme sahip olması bu konuda uğranılan zararların da büyük ölçüde ve geri dönülemez sonuçlar niteliğinde olmasına sebep olabilir. Bu sebeple, ticarette hukuki danışma belki de diğer alanlardan daha öncelikli konumda olmalıdır. Bu danışma sayesinde ticarete dair hukuki kuralların bilgisine erişmek ve bu kurallar dahilinde hareket etmek ticari faaliyetin sekteye uğramasının ya da herhangi bir zarar doğmasının önlenmesi veya uğranılan zararların ticari faaliyet açısından azami derecede giderilmesi sağlanabilir. Kısaca bu konudaki hukuki danışmanlık ticari faaliyetin en uygun koşullar altında gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Bu Alanda Faaliyetlerimiz;

  • Şirket esas sözleşmesini meydana getirmek ve bu sözleşmede değişiklik yapmak hususlarında yol göstermek
  • Şirket yönetimi ile ilgili davaları yürütmek
  • Pay senetleri, kıymetli evraklar ve tahviller ile alakalı hususlarda gerekli bilginin müvekkile sunulması ve bu konulara ilişkin davalarda takibin yapılması
  • Şirketin idaresinin Sermaye Piyasası Kanunu’na uygun biçimde yürütülmesinin denetimini yapmak
  • Bunun dışında Şirketler ve Ticaret Hukuku’na dair yapılan son değişikliklerin takibiyle şirketin bu değişikliklere uyarlanması