Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen Adli Sicil kaydının silinmesi için cezanın infaz edilmiş olması gerekir. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil Bürosu'na yazılı bir dilekçe ile talepte bulunulması gerekir.

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ADLİ SİCİL KAYDININ

SİLİNMESİ İSTEMİNDE

BULUNAN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

KONU : Adli Sicil Kaydının Silinmesi İstemimize İlişkindir.

AÇIKLAMALAR 

1) Ceza Mahkemesi’nce verilmiş bulunan mahkumiyete dair .../…/… tarihli …/… E. ve  …/… K. sayılı kesinleşmiş karar ile mahkumiyet adli sicil kayıtlarına işlenmiştir.

2)Ceza infaz edilmiştir. Ancak kayıt adli sicil belgesinde görüldüğünden, iş başvurularında ve başka hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

3)Sabıka kaydının silinmesi için Müdürlüğünüze başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER :5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, mahkumiyete dair adli sicil sabıka kaydının silinmesine karar verilmesini, saygıyla talep ederim.  …/…/…

Talep Eden