Avukat Nazime Kalan
 

Nazime Kalan

Avukat Nazime Kalan; 2014 yılında Konya Selçuk Üniversitesinden mezun olmuştur.

2018 yılında Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak yapılan Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı sınavında başarılı olarak Uzlaştırmacı olmuştur.

2019 yılında yazılı olarak yapılan Adalet Bakanlığı Arabulucu sınavında başarılı olarak 29.01.2020 tarihinde Arabulucu olmuştur.

2020 yılında İş Hukukunda, 2021 yılında ise Ticaret Hukukunda, Tüketici Hukukunda ve Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimlerini ayrı ayrı alarak ilgili alanlarda Uzman Arabulucu olmuştur.

Avukat Nazime Kalan Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk Bürosu; her türlü hukuki soru ve sorun karşısında sunduğu Danışmanlık hizmetinin yanı sıra Uzlaştırmacı ve Uzman Arabuluculuk hizmetini de içine alan Alternatif Çözüm yollarındaki deneyimiyle ‘’Adalet mülkün temelidir’’ sözünden yola çıkarak dürüst ve ilkeli çalışmayı prensip edinmiştir.

İletişim ve empatinin gücüne inanarak sadece var olan sorunlara çözüm üretmekle kalmayıp, ileride ortaya çıkabilecek sorunları da öngörülü bir bakış açısı ile engellemeyi hedefliyoruz.

Müvekkillerimizle diyaloglarımızı açıklık ve bilgilendirme prensipleri üzerine kurmuş olup hukuki süreçle ilgili yaptığımız her türlü işlemi müvekkillerimize raporlamayı ilke edindik.

Tüm hukuki soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Arabulucu NAZİME KALAN

+ Güncel Yazıları Okuyun

Çalışma Alanları

1

İş Davaları, İşçi Ve İşveren Uyuşmazlıkları

İş Hukukundan kaynaklanan davalar kapsamında; işe iade davası , işçililik alacakları olan kıdem tazminatı , ihbar tazminatı, ücret alacağı, asgari geçim indirimi alacağı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, yol parası alacağı, yemek parası alacağı, yıllık izin alacağı gibi alacaklar konusunda açılacak davalar ve bunların icra kanalıyla işverenden tahsili işlemleri tarafımızca sunulan hizmetler arasındadır.

2

Sigorta Hukuku

Müvekkillerimize tüm Türkiye'de sigorta hukuku alanında kapsamlı ve profesyonel bir avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

3

İcra Ve İflas Hukuku

Avukat Nazime Kalan icra hukuku alanında alacağın tahsili ve icra uyuşmazlıklarının    çözülmesinde müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuzca; çek, senet, fatura ve bilumum ispatlanabilir alacakların takibini uzman bir ekiple gerçekleştirmektedir. Alacağın tahsilini amaçlayan icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul (araç eşya vb), gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki bulunan hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Araştırmalar neticesinde elde edilen kayıtlar icra kanalıyla satış suretiyle alacaklar tahsil edilebilmektedir.

4

Ceza Hukuku

Avukat Nazime Kalan Ceza Hukuku davalarında soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin her aşamasında müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık sıfatıyla her alan her tarafa vekillik ve müdafiilik hizmet sunmaktadır.

5

Kira Hukuku | Kira Sözleşmeleri | Tahliye Davaları

Avukat Nazime Kalan gayrimenkul kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve düzenlenen kira sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan her türlü ihtilafa ilişkin olarak hukuki hizmet sağlamaktadır. 

6

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku davalarında özellikle ayıplı malın iadesi, bedelinde indirim yapılması veya ayıpsız bir eşiyle değiştirilmesi gibi kanun tarafından tüketiciye tanınan en temel haklar çerçevesinde beliren uyuşmazlıkların çözümü davalarında avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

7

Tazminat Hukuku

Tazminat davalarında gerçek ve tüzel kişilerin her türlü haksızlıktan zarara uğratılmaları halinde, talep edebilecekleri tüm maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda; özellikle trafik kazası, iş kazası, haksız tutuklanma, nişan bozulması, boşanma, haksız rekabet ve her türlü kişilik haklarına tecavüz, hakaret vb. gibi hallerde doğabilecek zararların giderilmesine yönelik yargısal faaliyetlerdir.

8

Sözleşmeler Hukuku

Hukuki sözleşmeler, günlük hayatta en çok karşılaşılan hukuki işlemlerden bir tanesidir. Sözlü veya yazılı hukuki sözleşmeler salt borç ilişkilerini değil, diğer hukuksal ilişkileri kurmak için de kullanılmaktadır.

9

Gayrimenkul Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, tahliye davaları, alım, satım ve kiralama işlemleri ile ayni ve şahsi hak tesisi gibi konularda uzman yaklaşımıyla avukatlık hizmeti veren büromuz, müvekkillerinin mağduriyet ve hak kaybı yaşamamaları için sürekli değişen kanun ve yönetmelikleri günlük takip etmektedir.

10

Miras Hukuku

Miras Hukukuna Tabi Davalarda, daha önce sitemizde yer alan konu başlıklarına bağlı olarak ; intikal , tapu iptal tescil gibi konular yanında veraset ilamı alınması, mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmesi iptali ve tescili davaları, terekenin korunmasına ilişkin davalar  gibi çeşitlik arz eden tüm konularda avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusu gibi spesifik konularda da sizlere yardımcı olmaktadır. 

11

Ticaret Hukuku

Ticari faaliyetlerin faili bireyler veya kurumlar açısından büyük öneme sahip olması bu konuda uğranılan zararların da büyük ölçüde ve geri dönülemez sonuçlar niteliğinde olmasına sebep olabilir.

12

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku; Bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktadır.

13

Marka ve Patent Hukuku

Avukat Nazime Kalan; fikri ve sınai haklar hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. 

14

Arabuluculuk (Dava Şartı - İhtiyari)

Hukuk Büromuzda  Arabulucu Avukat Nazime KALAN tarafından; gerek ihtiyari( tarafların bir araya gelerek ortak iradeyle belirledikleri arabulucu vasıtasıyla her türlü özel hukuk uyuşmazlıklarında) arabuluculuk başvurularında gerekse dava şartı olan (işçi-işveren ilişkisine dayalı uyuşmazlıklarda, ticari uyuşmazlıklarda ) arabuluculuk başvurularında hizmet verilmektedir.

15

Uzlaştırma

Uzlaştırmacı Avukat; uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sırasında; şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcinin, Cumhuriyet savcısı tarafından görevlendirilen tarafsız bir uzlaştırmacı marifetiyle anlaştırılmaları suretiyle, uyuşmazlığın giderilmesi sürecidir. Arabulucu olmasının yanı sıra Uzlaştırmacı sertifikasınada sahip olan Avukat Nazime KALAN; Uzlaştırma kapsamında da hukuku destek sağlamaktadır.

Avukatlık Hizmetlerimiz

Ziyaretçi Yorumları

Blog