Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir Nasıl Hazırlanır?

Bu yazımızda anlaşmalı boşanma davası ve anlaşmalı boşanma protokolü hakkında bilgilere yer verilmiş ve bir anlaşmalı boşanma protokolü örneği sizlerle paylaşılmıştır.

Çekişmeli boşanma davası ve boşanma davalarındaki nafaka ile ilgili düzenlemelere sitemizdeki diğer makalelerden ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Bu sorunun en kısa ve en anlaşılır tanımı eşlerin, parasal ve çocuklara ilişkin konularda anlaşarak boşanmalarıdır. Bu boşanma türünün ilk ve en önemli şartı eşler arasındaki evlilik birliğinin en az 1 sene devam etmiş olmasıdır. Başka bir deyişle kanunumuz 1 seneden az süren evlilikler için anlaşmalı boşanma uygulamasını kabul etmemektedir. 1 yıldan az süreli evliliklerde eşler, başka bir boşanma sebebine dayanarak boşanma davası açabilirler. Bu durumda dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında ikinci önemli şart ise eşlerin bu davayı birlikte açması veya bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesidir. Bu şarta göre eşler, her konuda talep birliğine varmalı, velayet, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları ve malvarlıkları konusunda fikir birliği içinde olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasının bir diğer şartı ise davalı ve davacının aynı anda hakim huzurunda bulunup, boşanma isteklerini beyan etmesidir. Bu olmazsa olmaz şart gereği hakim tarafların gerçekten boşanıp isteyip istemediklerine kanaat getirecektir.

Boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin konularda (yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi manevi tazminat, velayet, çocukların görüşme günü vs) tam bir fikir birliği içinde olan taraflar anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyebilirler. Anlaşmalı boşanma protokolü, dava başlangıcında tarafların hemfikir olduklarını, tüm sonuçları kabul ettiklerini ve bunu sözleşme haline getirip mahkemeye sunarak kesin karar haline getirilmesi talebinde bulundukları anlamına gelir.

Anlaşmalı boşanma protokolü  örnek nüshası aşağıdaki gibidir. Aşağıda verilen örnek tamamen varsayım üzerine kurgulanmış olup, protokolde yer alması gereken hükümleri içermektedir. İçerikleri taraflarca arzu edildiği ve üzerinde anlaşıldığı müddetçe hukuka ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla istenilen şekilde düzenlenecektir. Tek kural tüm hususlar üzerinde anlaşma sağlamış olmaktır. Aksi halde anlaşmalı olarak açılsa bile dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

AVUKAT NAZİME KALAN

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

VELAYET

Müşterek çocuk-çocuklar………nın velayeti anne(            ve/veya baba)……..da kalacaktır.

Babası (veya annesi) ile………günleri saat…..ile……arası görüşülecektir.

VELAYETİ KENDİSİNE VERİLMEYEN TARAFIN ÖDEYECEĞİ İŞTİRAK NAFAKASI HUSUSU

Babası/Annesi  çocuk için aylık……..Türk lirası iştirak nafakası ödeyecektir. İleride nafakanın artırılıp eksiltilmesi konusunda taraflar anlaşamazlarsa mahkemenin takdiri kabul edilecektir.

MALlARIN PAYLAŞIMI HUSUSU

Taraflar bunların dışında menkul ve gayrimenkul hak talebinde bulunmayacaktır. Şahsi eşyalar ve müşterek eşyalar alınmış olup bu konularda anlaşma sağlanmıştır.

EV EŞYALARI, ÇEYİZ VE VARSA ÇEYİZ SENEDİ HUSUSU

Müşterek konut içindeki eşyalar ile birlikte………ya bırakılacaktır.

YOKSULLUK NAFAKASI HUSUSU

Taraflar birbirinden hiçbir nafaka talebinde bulunmamaktadır. Bu haklarından hali hazırda ve ileriye dönük vazgeçmişlerdir.

ZİYNET ALACAĞI HUSUSU;

Düğünde takılan … gram altın, …tane bilezik,….TL Türk lirası  eşlerden davacıya…tarihinde aynen veya nakden teslim edilecektir.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT HUSUSU;

Taraflar Birbirlerinden maddi manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır.

MAHKEME MASRAFLARI HUSUSU;

Taraflar birbirinden avukatlık ücreti talep etmeyecektir. Mahkeme masrafları davacıya bırakılacaktır.

SONUÇ: Taraflar bir araya gelerek yukarıda belirtilen konularda anlaşmış olup bu protokolü birlikte imzalamış bulunmaktadır. …/…/…

                     Taraf                                                                                             Taraf

                Adı ve soyadı                                                                                  Adı ve soyadı

                      İmza                                                                                           imza