CMK Yetki Belgesi Örneği


YETKİ BELGESİ VEREN
AVUKAT                            : Avukat Nazime KALAN
BARO VE SİCİL NO            : Kayseri,
ADRES                             : Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi Sümer Hukuk Plaza A Blok 13. Kat No: 74
Kocasinan/KAYSERİ
YETKİLİ KILINAN
AVUKAT                            :
BARO VE SİCİL NO            : Kayseri
ADRES                             : 
VEKİL EDEN
AD VE SOYADI                  : 
DAYANAKVEKALETNAME    : Kayseri Barosu Başkanlığı'nın ilgili CMK görevlendirme yazısı

YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI :


Bu yetki belgesi, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6/3 maddesi uyarınca tarafımca düzenlenmiştir.

Avukat Nazime Kalan