Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği

Müvekkile ulaşılamaması, müvekkilden masraf alınamaması, müvekkilin dosyaya başka bir vekil tayin etmesi, yetki belgesi ile girilen dosyanın artık takip edilmeyecek olması, müvekkil tarafından haksız olarak azledilme veya herhangi bir sebeple artık vekil olarak takip edilmeyecek olan dosyalar için ilgili dosyaya vekillikten çekilme dilekçesi sunulması gerekmektedir. Aksi halde yasal sorumluluk devam edecektir. 

Aşağıda vekillikten çekilme dilekçesi örneği yer almaktadır.

AVUKAT NAZİME KALAN


KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİNE

DOSYA NO : 2019/

A Ç I K L A M A L A R

Yukarda dosya bilgileri yer alan icra dosyasında borçlu ......... LİMİTED ŞİRKETİ vekili olarak bulunmaktayım. Gördüğüm lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevimden çekiliyorum.Bu nedenle Dosyadaki vekillik görevimin sonlandırılmasını, yasal süre geçtikten sonra UYAP kaydından ismimin silinmesini ve yapılacak tüm tebligatların asilin kendisine yapılmasını saygıyla arz ve talep ederim.

TALEPTE BULUNAN BORÇLU VEKİLİ
Avukat Nazime KALAN