Gerekçeli Kararın Tebliğ Talebi

Bazı durumlarda Mahkemeler verdikleri gerekçeli kararı taraflardan birinin isteği olmadan taraflara tebliğ etmemektedir. Bu durumda dosyanın kesinleşmesi, İstinaf süreci, İcra süreci uzayabilmektedir. Uyap Vatandaş Portal veya Uvat Akukat Portal üzerinden gerekçeli kararın yazıldığı görülürse bu durumda ilgili Mahkeme'ye verilen bir dilekçe ile gerekçeli kararın tebliği talep edilebilir.

Aşağıda Gerekçeli Kararın Tebliği Talepli Dilekçe Örneği sunulmuştur.

AVUKAT NAZİME KALAN


KAYSERİ AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2021/

Mahkemeniz dosyasından 02.03.2022 tarihinde nihai karar verilmiştir. UYAP sistemi üzerinden yapmış olduğumuz kontrolde gerekçeli kararın sisteme eklendiği görülmüştür. Sayın Mahkemenizce gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkartılmasını vekil eden adına Sayın Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.11.03.2022

Davacı Vekili
Avukat Nazime KALAN