Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz

Kamu Davasının AÇılmasının Ertelenmesi Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

KAYSERİ SULH CEZA HAKİMLİĞiNE
GÖDERİLMEK ÜZERE
KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO      : 2022/
KARAR NO                : 2022/

DAVANIN
ERTELENMESİ
KARARINA İTİRAZ
EDEN SUÇA
SÜRÜKLENEN ÇOCUK :
MÜDAFİİ                   :  Avukat Nazime KALAN
SUÇ                         : Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak
SUÇ TARİHİ/YERİ      :
KONU                       : Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararına itirazımızdan ibarettir

AÇIKLAMALAR

Yukarı da belirtilen dosyanın kararı tarafımıza ............. tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içerisinde itiraz dilekçemizi Sayın Cumhuriyet Başsavcılığına sunuyoruz.

1-) Müdafiisi bulunduğum suça sürüklenen çocuk hakkında ......tarihinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmiştir. Suça sürüklenen çocuk hakkında verilen bu karar açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.
2-) Öncelikle belirtmek isteriz ki suça sürüklenen çocuk pişmanlığını da beyan etmiştir.
3-) Ayrıca suça sürüklenen çocuğun üstünün aranması sonucunda üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmamıştır. Bunun üzerine suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla ..............tarihinde Kayseri Şehir Hastanesinde idrar tahlili yapılmıştır. Bunun sonucunda suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu madde kullandığı tespit edilmiştir. Ancak suça sürüklenen çocuğun daha önceden uyuşturucu madde kullandığı hususunda deliller bulunamamıştır. Dolayısıyla da tedaviye tabi tutulmasına takdiren yer olmadığına ilişkin karar da verilmiştir.
4-) Önemle belirtmek isteriz ki suça sürüklenen çocuk uyuşturucu madde bağımlısı değildir. Birde yaş küçülüğü de dikkate alındığında gelecekte de menfaati açısından verilen kararın mağduriyetine yol açacağı açıktır.
5-) Yukarıda ki hususlar dikkate alındığında suça sürüklenen çocuk hakkında verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı suça sürüklenen çocuğu son derece olumsuz etkileyeceğinden verilen karara itiraz etme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK 191, CMK 171, 173 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ve delil yetersizliği dikkate alınarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının itirazen incelenerek KALDIRILMASINA ve Suça Sürüklenen çocuk hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI verilmesine vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederiz.

İTİRAZ EDEN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK MÜDAFİİ AVUKAT NAZİME KALAN