Nafaka Nedir?

Genel olarak nafakanın tanımından bahsettiğimiz bu yazı haricinde sitemizde yer alan; iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, yardım nafakası ile ilgili yazılara da ayrıca ulaşıp bilgi edinebilirsiniz.

 

Sözlük anlamı olarak nafaka; Türk dil kurumuna göre nafakanın iki ayrı anlamı vardır. Bunlar; Yiyecek parası ve Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararı ile bağlanan aylık olarak tanımlanmaktadır. Nafaka ile ilgili düzenlemeler Medeni kanunumuzun değişik bölüm ve ayrımlarında düzenlenmiştir.

·         Mevzuatta düzenleniş biçimiyle nafaka: Boşanma davasından önce, boşanma davası esnasında veya boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşen/düşecek olan tarafa, diğer tarafça aylık olarak ödenmesi gereken para “Nafaka“ olarak adlandırılmaktadır.”

·         Medeni Kanunumuza göre nafaka, bakım nafakası ve yardım nafakası olarak ikiye ayrılmaktadır. Yardım nafakası, herkesin yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermesi şeklinde düzenlenmişken; bakım nafakası, doğum, evlenme ve boşanma gibi olgularla ilgili nafaka yükümlülüklerini içermektedir. Bakım nafakası; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere üç alt başlıkta ele alınmaktadır.

·         Hakimin nafakaya ilişkin geçici önlemleri resen alması:

·         TMK 169. maddesine göre hâkim boşanma veya ayrılık davası süresince özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri görevinden ötürü (resen) alır.

·         Nafaka yükümlülüğü konusunda kadın erkek ayrımı:

·         Yürürlükteki yasayla nafaka yükümlüğü konusunda kadın erkek arasındaki ayrım kaldırılmış, aile yaşamında kadın ve erkeklerin eşitliği ilkesine dayanan yeni düzenleme yaşama geçirilmiştir. Ancak Yargıtay 2.HD 7.6.2004 günlü 6597/7035 sayılı kararında koca çalışabilecek durumdaysa, çalışmasına engel fiziksel bir hastalığı yoksa yararına tedbir nafakası verilemez denilmektedir.

AVUKAT NAZİME KALAN