Arabuluculuk anlaşmasından sonra işveren ödeme yapmazsa nasıl bir hukuki yol izlenir?

Arabuluculuk aşamasında anlaşmanın gerçekleştiği durumlarda anlaşma tutarının ödenmesi çeşitli miktar ve sayıda takside bağlanabilmektedir. Ödeme günü gelmesine rağmen bazen işverenler ödeme yapmamaktadır. Bu yazımızıda ; bu gibi durumlarda arabuluculuk anlşama belgesine dayanılarak nasıl bir hukuki yol izlenmesi gerektiğine değindik.

Bilindiği üzere, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girerek iş hukuku uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlamış olan zorunlu arabuluculuk;  çeşitli uyuşmazlıklarda işçinin mahkemeye gitmeden önce  başvurması gereken bir yol haline getirilmiştir. Arabulucuya başvurmak zorunlu olsa da anlaşmak zorunlu değildir.  

Arabuluculuk aşamasının anlaşma ile sonuçlanması halinde ise, işçinin işçilik alacakları anlaşma belgesine geçirilecek ve bu belge işçi, işveren ve arabulucu tarafından imzalanacaktır. Belgede işçilik alacaklarının işçiye ne zaman ve nasıl ödeneceği de kararlaştırılacaktır Bu durumda yapılması gereken anlaşma belgesine dayanarak bir an önce icra takibi başlatılmasıdır.

Arabuluculuk anlaşma belgeleri ikiye ayrılır. Arabuluculuk aşamasında iki tarafta avukat ile temsil edilmiş ise ve anlaşma belgesi avukatlar ve taraflarca birlikte imzalanmışsa  başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu belge Avukatlık Kanunu Md.35/A'ya göre ilam (mahkeme kararı) niteliğinde olacak ve icraya konulabilecektir. Burada avukatla temsilin hem hukuki hem fiili yönden üstünlüğü tartışmasızdır.   

Uygulamada arabulucu nezdinde ve avukat yokluğunda tarafların bir araya gelerek anlaşma belgesi imzaladığı da görülmektedir. Bu durumda bu belgenin icra takibine konulabilmesi için önce mahkemeden ''icra edilebilirlik şerhi'' alınması gerekecektir. Bu şerhin alınmasından sonra ise belge ilam (mahkeme kararı) niteliğini kazanacak ve icra takibine konulabilecektir. 

"ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNE ''İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ'' NASIL ALINIR?" KONULU YAZIMIZDA KONUYLA İLGİLİ DETAYLARA VE ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNE   İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ ALINMASI İSTEMLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNE ULAŞABİLİRSİNİZ.

AVUKAT NAZİME KALAN