Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi

Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda Tüketicinin seçimlik hakları şunlardır;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Satıcıya karşı tüketici hakem heyetine yapılacak başvuru işin en zahmetsiz ve pratik yoludur. 

Avukat NAZİME KALAN


... KAYMAKAMLIĞI’NA

(Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı)

ŞİKAYET EDEN :

ŞİKAYET EDİLEN :

ŞİKAYETİN KONUSU : Ayıplı Mal Bedelinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir.

ŞİKAYETİN PARASAL 

DEĞERİ : … TL.

AÇIKLAMALAR :

1-) ....tarihinde........firmasından cep telefonu satın aldım.

2-) Satın aldıktan sonra görüntü kalitesinin giderek düştüğünü gözlemledim ve bu durumu firmaya bildirdim.

3-) …/ …/ … tarihinde firmanın elemanlarınca yapılan bakım neticesinde görüntü kalitesi düzelmiş fakat bu durum süreklilik arz etmemiştir. Tarafımca yeniden firmaya bilgi verilmiş ancak Bu dilekçenin verildiği tarihe kadar firma tarafından her hangi bir girişimde bulunulmamıştır.

4-Seçimlik haklardan, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme hakkının kullanılması için işbu şikayetin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6502 S. K. m. 8, 9, 10, 11, 12

HUKUKİ DELİLLER : 

1-)… Seri Nolu Fatura,

2-) Bilirkişi incelemesi,

3-) Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinde yapılan sözleşmenin iptaline karar verilmesini, saygıyla talep ederiz. …/ …/ …