Vasi Atanması İstemli Dilekçe

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İSTEMDE

BULUNAN :

TC :

ADRES :

KONU :Vasi Atanması İstemimize İlişkindir

AÇIKLAMALAR

Vasisi olmak istediğim.......kişi Kendi başına yapması gereken işlemleri fiziksel olarak yerine getirebilecek durumda değildir ve eşi olarak benim kendisine vasi olarak atanmamı talep etmektedir. Bu nedenle eşime  vasi olarak atanma isteminde bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :4721 S. K. m. 405, 408, 413, 414, 419, 6100 S. K. m. 382-388

HUKUKİ DELİLLER :Vesayet Altına Alınması istenen Kişinin  Nüfus Kaydı,…/…/…tarihli  Sağlık Kurulu Raporu, … … Hastanesi Başhekimliği’nce düzenlenmiş …/…/… tarihli ve … sayılı   raporu,  Tanık Beyanları

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, eşimin vesayet altına alınmasına ve benim de eşime vasi olarak atanmama karar verilmesini saygıyla talep ederiz.  …/ …/