Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

… MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/…

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

DAVALI :

ADRESİ :

KONU :Davadan feragat istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

1-)Davalıya karşı açmış olduğumuz davadan feragat ediyoruz. Bu nedenle sonuç ve istemlerimizden vazgeçmekteyiz.

2-)Durumumuzu mahkemenize sunmaktayız.

HUKUKİ NEDENLER :6100 S. K. m. 307, 309, 310, 311, 312

SONUÇ VE İSTEM :Yukarda açıkladığımız nedenlerle, feragat istemimiz yönünde karar verilmesini saygıyla talep ederiz. 

Tarih

İsim- Soy İsim

İMZA